11 May

Mitä suurilla panoksilla pelaava kuuntelee pelatessaan

Mikäli haluamme tehdä jonkin asteisen yleistyksen siitä, mitä korkein panoksin pelaava uhkapeluri kuuntelee pelatessaan, on suorasukaisinta kääntyä psykologian puolelle ja tehdä yleistys siitä millainen musiikki auttaa pitämään pään kylmänä ja tekemään voittoon johtavia päätöksiä. Luonnollisesti perustamme tämän oletuksemme sille, että pelaaja toivoo voittavansa mahdollisimman suuren potin.music-278795_960_720

Pitkään onkin ajateltu, että musiikki vaikuttaa myös uhkapelikäytökseen, mutta tästä huolimatta aiheesta on tehty yllättävän vähän empiirisiä tutkimuksia. Muuten musiikin psykologisia vaikutuksia ihmisiin on tutkittu laajasti, ja näistä seuranneita löydöksiä onkin kenen tahansa helppo käyttää hyväkseen.

Esimerkiksi erittäin stimuloivanana musiikkina pidetään äänekästä, arvaamatonta ja nopeatempoista musiikkia, kun taas rauhoittavana pidetään pehmeää, ennalta-arvattavaa ja hidastempoista musiikkia. Mitä stimuloivampana kuulija musiikin kokee, sitä miellyttävämmältä se vaikuttaa kuulijan korvissa ja tämä johtaakin todennäköisyyteen, että siitä tulee kuulijan mielimusiikkia.

Musiikin tahdin vaikutuksia on tutkittu empiirisesti paljonkin ja lisäksi on todettu nopean tahdin parantavan muun muassa tehtävien suorittamisen vaikutuksia ja nopeuttavan liikkeitä. Hitaampi musiikki taas johtaa rentoutumiseen. Kaiken kaikkiaan uhkapeliympäristössä musiikki voi lisätä itsevarmuutta, muuntaa kiihtymyksen ja rentoutumisen tasoa, sekä auttaa pelaajaa jättämään aiemmat häviönsä huomiotta.

Matalatempoinen musiikki on tutkimuksissa yhdistetty lisääntyneeseen peräänantamattomuuteen sen suhteen paljonko panoksia asetettiin pelatessa, kun taas nopeatempoinen musiikki vaikutti johtavan nopeampaan reaktioaikaan sen suhteen kuinka nopeasti panokset asetettiin.

Lempeä musiikki, jossa on vahvat sanat on täydellistä hermojen rauhoittamiseen ja voi muutoinkin auttaa tunteiden hallinnassa ja huomion pitämisessä tavoitteen, eli voiton, saavuttamisessa.

Klassisen musiikin kuuntelun taasen on todistettu vaikuttavan kognitiivisiin kykyihin lyhytaikaisesti esimerkiksi parantamalla spatiaalista hahmotuskykyä ja pitkäaikaisiakin vaikutuksia on todettu jäävän esimerkiksi lapsuusajan musiikkitunneista.

Ilmeisimmin ainakin kannattavinta korkeilla panoksilla pelaavalle olisi valita musiikkia, josta itse pitää ja jonka kokee stimuloivaksi. Näin pelaaja pystyy todennäköisesti välttämään hermoilun ja tekemään laskelmoituja päätöksiä pelinsä suhteen. Lisäksi olisi hyvä valita kappaleita, joiden sanoitus inspiroisi jollain tavoin pitämään musiikin tuella ajatuksensa kirkkaina ja myönteisinä.

Ylipäätään on tärkeää olla tietoinen omista ominaisuuksistaan, heikkouksistaan ja vahvuuksistaan, sekä tietää mikä on itselleen optimaalisin kiihotusaste. Näistä pystyy pitkälti määrittelemään millaista musiikki pelitilanteeseensa tarvitsee kun panokset nousevat. Kaiken kaikkiaan suurilla panoksilla pelaavan pitäisi miettiä soittolistansa tarkoin, ollakseen pelatessaan parhaimmillaan psykologisella tasolla.