21 Feb

Miksi musiikki on tärkeää

Maailmamme olisi varsin hiljainen paikka ilman musiikkia, ja se onkin monin tavoin elämämme pohjakudos ja määrittelee yhteiskuntamme. music is importantMusiikki muistuttaa meitä siitä miten asiat joskus olivat, on ilmaisin siitä miten asiat nyt ovat sekä osoittaa minne olemme yhteisönä matkalla. Yleismaailmallisesti musiikki on koko luomakunnan jakama kieli, eikä sen ymmärtämisessä ole rajoja, näin se ylittääkin kaikki muut kommunikaation rajat.

On melko ilmiselvää, että musiikki kuten muutkin taiteen lajit, on ovi luovuuteen – ja luova mieli taasen pystyy keksimään uusia asioita ja olemaan innovatiivinen. Sekä musiikin kuuntelu että soittaminen vaativat maksimaalista oikean aivopuoliskon käyttöä, mikä ei harjoita ainoastaan luovuutta, vaan myös älykkyyttä.

Lisäksi musiikilla on tunnettuja terapeuttisia ominaisuuksia ja se vaikuttaa sydämestä lähtien koko ihmiseen, joten myös lääkärit ja terapeutit suosittelevat sitä usein hoidon tueksi. Oikein valittuna se herättää ja edesauttaa myönteisiä tunteita, jotka luonnollisesti edistävät hyvinvointia. Ehkä näistä ominaisuuksista johtuen musiikki on täydellinen väline rakkauden viestin välittämiseen, ja sillä onkin taito yhdistää ihmisiä aivan erityisellä tavalla.

Tutkijat ovat vuosikausia selvitelleet myös musiikin opetuksen hyötyjä ja löytäneet jatkuvasti vahvoja vastaavuussuhteita musiikin ja akateemisen menestyksen välillä. Yksinkertaisuudessaan esimerkiksi standartoiduissa testeissä on havaittu, että musiikkia harrastavat oppilaat menestyvät paremmin kuin he, joilla osallistuminen on vähäisempää tai olematonta. Nämä erot näkyvät muun muassa verbaalisissa ja matemaattisissa kyvyissä, sekä lukemistaidon tasossa.

Musiikista on kouluympäristössä toisinaan väitetty sen vievän aikaa ja huomiota akateemisilta aiheilta, jotka ovat opetuksen ydin, ja täten hidastavan oppilaan kehitystä. Tämän on kuitenkin tutkimuksissa todettu olevan väärä olettamus ja musiikin ennemminkin joko suorasti tai epäsuorasti liittyvän parempiin tuloksiin akateemisissa suorituksissa, joillakin alueilla hyvinkin merkittäviin.

Tutkimukset ovat osoittaneet musiikin oppimisen kehittävän tilanhahmotuskykyä, ja myös koulumenestyksessä tämä näkyy oppilaiden parempana menestyksenä matemaattisissa taidoissa. Jotkin tutkimuksen ovat osoittaneet musiikin parantavan lukutaitoa sekä kognitiivista kehitystä, ja musiikin harjoittelun on havaittu lisäävän myös verbaalista muistia merkittävästi, sen lisäksi että parantaa huomattavasti vieraiden kielien hallintaa.

Olkoon sitten tapa välittää viestejä, runollinen keino, hienostunutta taidetta tai puhdasta viihdettä, on musiikki joka tapauksessa keino, jolla ihminen voi koskettaa kanssaeläjiensä sielua. Musiikki itsessään pystyy murtamaan rajoja ja yhdistämään ihmisiä, ja sitä voisikin kutsua mahtavaksi voimaksi, joka toimii yhdyssiteenä ja perustana kansainväliselle yhteishengelle, rakkaudelle sekä rauhalle.